Welke scooterverzekering is voor u de beste keuze?

Het spreekt voor zich dat een scooter geen auto is. Dit betekent evenwel niet dat u voor uw scooter geen verzekering dient af te sluiten wanneer deze de weg op gaat, integendeel. In de basis geldt voor een scooter dan ook precies dezelfde verplichting als voor een auto of bijvoorbeeld een brommer. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om een scooterverzekering af te sluiten van zodra u de scooter in kwestie in het verkeer brengt. Elk jaar wordt er hier streng op gecontroleerd waarbij het mogelijks ontbreken van een passende verzekering u op een flinke boete kan komen te staan. Wilt u graag meer te weten komen over de scooterverzekering welke u voor uw scooter dient af te sluiten zodat u geen risico loopt op een vervelende boete? Lees dan snel even de informatie hier op deze pagina!

Het afsluiten van de standaard WA-verzekering

Wanneer we u zeggen dat het afsluiten van een scooterverzekering wettelijk verplicht is gaat het hierbij uiteraard om de standaard WA-verzekering. Dit type van verzekering beschikt over een aantal zeer concrete eigenschappen, namelijk:

  1. Ze dekt enkel en alleen verwijtbare schade in ten opzichte van derden;
  2. Het is de voordeligste scooterverzekering op de markt die u kunt afsluiten;
  3. De verzekering mag dan verplicht zijn, de verzekeringspremie is niet vastgesteld;

Dat de WA scooterverzekering uitsluitend schade dekt aan derden vinden veel mensen in eerste instantie een beetje vreemd. Waarom moet u er nu immers voor kiezen om een verzekering af te sluiten waar u zelf eigenlijk geen baat bij heeft? Deze stelling is niet correct. Vroeger gebeurde het vaak dat een betrokken partij bij een ongeval niet kon rekenen op (terug)betaling van de opgelopen schade, net omdat de tegenpartij niet solvabel was. Om dit probleem op te lossen werd de wettelijk verplichte WA-verzekering in het leven geroepen.

Voor mensen die wettelijk in orde willen zijn met hun scooter en toch niet teveel geld willen betalen voor hun verzekeringspremie is de WA-verzekering veruit de meest interessante keuze. Dit type van verzekering kan, afhankelijk van de precieze specificaties van uw scooter namelijk steeds worden afgesloten tegen een financieel zeer interessante prijs. Dit maakt ze toegankelijk voor iedereen die ervoor heeft gekozen om een scooter te kopen.

Hou er tot slot voor wat de WA-verzekering voor uw scooter betreft ook nog rekening mee dat de verzekeringspremie niet bij wet is vastgesteld. Dit is een veronderstelling die veel mensen geheel foutief maken. Het feit dat er in de praktijk geen sprake is van een wettelijk vastgestelde verzekeringspremie brengt uiteraard wel de nodige voordelen met zich mee. Zo kan het uitvoeren van een vergelijking tussen verschillende verzekeraars u in de praktijk altijd een interessant financieel voordeel opleveren.

Waarom kiezen voor de beperkte cascoverzekering?

Net zoals voor een auto het geval is geldt ook voor de scooterverzekering dat u bij menig aantal verzekeraars ook kunt kiezen voor het afsluiten van een beperkte cascoverzekering. Daar waar elke verzekeraar dit wel aanbiedt voor het verzekeren van een auto geldt dat helaas niet voor een scooter. U zult dus in eerste instantie vooral op zoek moeten gaan naar een verzekeraar welke dit wel mogelijk maakt. Heeft u deze gevonden? Dan zult u kunnen vaststellen dat het afsluiten van een beperkte cascoverzekering uw scooter indekt tegen heel wat extra gevallen van schade. Het gaat hierbij niet in het minst om:

  • Schade als gevolg van een brand;
  • Schade die het gevolg is van vandalisme;
  • Diefstal;

De exacte voorwaarden waar een beperkte cascoverzekering over beschikt kunnen in de praktijk behoorlijk verschillen afhankelijk van de verzekeraar van uw keuze. Dat hoeft uiteraard geen probleem te zijn, zolang u maar een grondige vergelijking uitvoert tussen de verschillende partijen waarbij u zo’n WA+ scooterverzekering kunt afsluiten. Wilt u graag niet alleen de aangehaalde schade laten dekken door uw verzekeraar, maar ook de mogelijke eigen schade welke u kunt veroorzaken aan uw scooter? In dat geval is het wellicht wenselijk om te kijken in de richting van de volledige cascoverzekering of de all risk scooterverzekering.

Welke voordelen brengt de all risk scooterverzekering met zich mee?

Last but not least is er nog de all risk scooterverzekering. Het betreft hier een verzekering waarbij alle mogelijks denkbare schade aan uw scooter wordt ingedekt. Wat betekent dit concreet? In eerste instantie dat u bij een all risk scooterverzekering kunt rekenen op alle dekkingen die in de basis ook worden aangeboden door met name de WA-verzekering en de WA+ scooterverzekering. Dit is echter niet alles. Deze op zich reeds zeer interessante dekkingen worden immers nog verder aangevuld met de eigen schade die u kunt veroorzaken aan uw scooter. Ook deze schade wordt door middel van de all risk verzekering ingedekt.

Het afsluiten van de all risk scooterverzekering is interessant in tal van verschillende situaties. In eerste instantie is dit bijvoorbeeld een goed idee voor mensen die ervoor hebben gekozen om een zeer dure scooter te kopen. Zij willen er namelijk graag voor zorgen dat deze scooter op de meest optimale wijze kan worden verzekerd. Dat is echter niet alles. Wat namelijk ook te denken van de situatie waarin u dagelijks veelvuldig gebruik maakt van uw scooter? Ook in dat geval is het risico dat u op een zeker ogenblik geconfronteerd zult worden met (eigen) schade met een stevige kostprijs uiteraard aanzienlijk groter. Zowel bij het kopen van een dure scooter als bij veelvuldig gebruik er van is het dus zeker en vast interessant om te kiezen voor het afsluiten van een all risk scooterverzekering.

Uw scooterverzekering vergelijken loont altijd!

In het bijzonder wanneer u ervoor gaat kiezen om de all risk scooterverzekering af te sluiten is de kans bijzonder groot dat u op zoek zult willen gaan naar bepaalde mogelijkheden om te besparen op de verzekeringspremie. Dit kan eigenlijk vrij eenvoudig. Tussen de verschillende verzekeraars die op de markt actief zijn is er namelijk altijd wel sprake van een niet onaanzienlijk prijsverschil. Door een vergelijking uit te voeren tussen verschillende scooterverzekeringen en uiteraard ook verschillende verzekeraars is het dus mogelijk om een aanzienlijke besparing op uw eigen scooterverzekering te realiseren. Dit bovendien ook nog eens zonder dat u tevreden moet zijn met beperkte(re) polisvoorwaarden!

Bereken hier de premie voor uw scooterverzekering en bepaal welke type verzekering het beste bij u en uw wensen past.